Henrik Hielmstjerne (1715-1780)

Embedsmand og møntsamler; oprindelig Henrik Henrichsen, 1747 adlet Hielmstjerne.
Hielmstjerne var chef for Møntsamlingen i København, som han registrerede.

Hielmstjerne skrev værket "Kong Christian den Fjerdes rare og store Qualiteter forestillet og oplyst af samme konges rare Medailler og Myndter". Bogen er fra 1740, men blev anset for tabt og først genopdaget omkring 1930.

Hielmstjernes møntsamling blev beskrevet af J. Weber i 1786 og købtes af kong Frederik 6. i 1812.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt