MB 42

  • Mansfeld-Bûllner 42: Abel (1250-1252); Lund
  • Hauberg: Abel (1250-1252); Lund 1
  • Kaaber: 14-12; Odense 1250
  • Sømod: D 132; Abel (1250-1252); Ribe
  • Grinder-Hansen: 1250-1252; Roskilde

 

 

 

 

Forrige Næste


A

 

B: Eksemplet fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard) ser ud til at mangle de fire ringe på revers.

 


 


Illustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


 

Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Abel, Lund