MB 112

  • Mansfeld-Bûllner 112: Erik Klipping (1259-1286); Lund
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Lund 5
  • Kaaber: Sk18-1; Lund 1261
  • Sømod: D179; Erik Klipping (1259-1286); Lund
  • Grinder-Hansen: 1259-1269; Lund

 

 

 

 

Forrige Næste

På fotografierne er der et A til højre for korsstaven på revers. Dette ses også tydeligt på L. E. Bruuns 2859 og på Hbg. 1785-87, men ses ikke på hverken det andet foto eller typetegning!
Vi kender ikke eksemplarer, hvor det med sikkerhed kan ses, at A ikke skal være der.

IA kunne betyde Jacob (Erlandsen)

B: Hbg. 1787 viser femtakket stjerne på avers (dobbeltslag?).

 


 

Tidligere typetegning ser således ud:

 

 


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Lund