MB 428

  • Mansfeld-Bûllner 428; Erik Menved (1286-1319); Nørrejylland
  • Hauberg: Erik Menved (1286-1319); Nørrejylland 3
  • Kaaber: 66-12; Odense 1292
  • Sømod: D 415: Erik Menved (1286-1319); Slesvig/Hjelm
  • Grinder-Hansen: 1290-1299; Nørrejylland

 

 

 

 

Forrige Næste

A

 


A

 

A

 

A

 

A

 

B med perle i korsvinklerne på revers.

 

B med perle i korsvinklerne på revers.

 

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):


A

 


Illustration fra Ramus og Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Menved, Nørrejylland