MB 439

  • Mansfeld-Bûllner 439; Erik Menved (1286-1319); Nørrejylland
  • Hauberg: Erik Menved (1286-1319); Nørrejylland 13
  • Kaaber: 67-07; Ribe 1293
  • Sømod: D 421; Erik Menved (1286-1319); Slesvig. D 484; Marsk Stig Andersen (1290-1295); Hjelm
  • Grinder-Hansen: 1290-1299; Nørrejylland

 

 

 

Forrige MB 441 - MB 440 udgår


A


A


A


A


A HPH skriver: Sølvholdig - bispens udgave.


A HPH skriver: Sølvholdig - bispens udgave.


Illustration fra Ramus og Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Menved, Nørrejylland