MB 472

  • Mansfeld-Bûllner 472; Erik Menved (1286-1319); Ribe
  • Hauberg: Erik Menved (1286-1319); Ribe 11
  • Kaaber: 72-08; Viborg 1296
  • Sømod: D 323; Erik Menved (1286-1319); Roskilde
  • Grinder-Hansen: 1290-1299; Nørrejylland

 

 

 

 

Forrige Næste

A

A

B? Dette eksemplar synes tydeligt at vise 4 perler midt i stjernen på avers og muligvis kun 2 perler i korsvinklerne på revers.

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):

A

L.E. Bruun (3330-3331) beskriver fem perle () i hexagrammets midte. De 6 perler på typetegningen synes at være en tilsnigelse!


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Menved, Ribe