MB 476

  • Mansfeld-Bûllner 476; Erik Menved (1286-1319); Ribe
  • Hauberg: Erik Menved (1286-1319); Ribe 15
  • Kaaber: 74-08; Viborg 1298
  • Sømod: D 356; Erik Menved (1286-1319); Nørrejylland
  • Grinder-Hansen: 1290-1299; Nørrejylland

 

 

 

Forrige MB 478 - MB 477 udgår

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):

I en mail (september 2006) skriver Jørgen Sømod:

En tanke har strejfet mig om den her afbildede mønt, som er præget meget kort før år 1300 og det er, at briller netop blev opfundet på selv samme tidspunkt. Det kommer ikke til at ændre på møntens henførelse, men hvis figuren under kronen forestiller briller, turde det være den ældste afbildning af briller overhovedet. Det skal næppe antyde, at Erik Menved anvendte briller, men snarere et sindbillede på kongemagtens skærpede årvågenhed, idet det kan formodes, at de første efterretninger om brillers egenskaber kan have været stærkt overdrevne. Måske at rygterne sagde, at man med briller kunne se om hjørner og gennem tykke mure.


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Menved, Ribe