MB 497

  • Mansfeld-Bûllner 497; Erik Menved (1286-1319); Slesvig
  • Hauberg: Erik Menved (1286-1319); Slesvig 7
  • Kaaber: 66-14; Slesvig 1292
  • Sømod: D 424; Erik Menved (1286-1319); Slesvig
  • Grinder-Hansen: 1290-1299; Slesvig

 

 

 

Forrige Næste

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):


Illustration fra Ramus og Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Menved, Slesvig