KLIK for forstørrelse!

Der er også en verden udenfor Dansk Mønt ...

I Norge har vore kolleger Numismatikeren etableret et fremragende websted vedrørende norsk numismatik.

Her ligger også materiale af interesse for os - materiale, som vi derfor foreløbig ikke behøver at bringe her. Med dit næste museklik kan du derfor forlade Dansk Mønt og begiver dig nordover:


Tilbage til Dansk Mønt