Danmarks officielle Pengesedler 1713-1983 - Fortsat


DOP 118

5 Kr. 1931

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Heilmann-serien, type II; Pick 25
"Indløses med Guld efter gældende Lov"
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 11. februar 1930.
Sat i omløb 1931.
Indkaldt i henhold til lov af 22. juli 1945.
Inddraget og sat ud af omløb mandag den 23. juli 1945.
Format 129 x 71 mm.
Forside Figur 111a Blåt kobbertryk.
Yderst en ramme og inden for rankemønster i reliefgravure til højre og venstre og forbundet med to buede linier hvorimellem i hvid karakter "DANMARK". Øverst til højre og venstre i rankerne "5" i hvid karakter. I cirkelafsnittet midt på sedlen et landskab med en stendysse i forgrunden. Under dette i hvid karakter på mørk baggrund "FEM KRONER". Derunder Tekst 16. Alle steder uden for hovedmotivet er det øvrige af sedlen udfyldt med blade, stængler og blomster af chrysanthemum.
Nederst to underskrifter og nummer til højre og venstre trykt i sort bogtryk.
Bagside Figur 111b.
Underbunden består af blade, stængler og blomster i blåt, okker og rosa bogtryk.
Midt på sedlen i blåt kobbertryk det lille rigsvåben omgivet af birkeløv. Over kronen "FEM KRONER" og på begge sider af skjoldet "5" udsparet i løvet.
Tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Papir tykt, svagt gulligt, beskåret på alle 4 sider.
Vandmærke Figur 111c. Lyse karakterer.
Rammen uden for mønstret udført med skrå liniering. Her indenfor til højre og venstre stiliserede blade. Forneden et afrundet buefelt hvori i 2 linier "NATIONALBANKEN/I KJØBENHAVN". Herover "5" i konturskrift.
Tryk Forside: kobbertryk.
Bagside: Hovedplade kobbertryk, underbund 3-farvet bogtryk.
Seriebetegnelse Ingen eller med et enkelt stort bogstav. Sort tryk. 7-cifret. Sort tryk.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre V. Lange eller Svendsen. Til højre forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1931, 1933, 1935, 1936.
Bemærkninger Billedet på forsiden viser ikke nogen bestemt lokalitet, men gengiver tegnerens opfattelse af en kæmpehøj i et dansk landskab. Som mulige forbilleder angives forskellige steder på Sjælland og Lolland, bl.a. en dysse i Knuthenborgs park (flyttet dertil fra Lerbjerggaard i nabosognet på Lolland).

 


DOP 119

10 Kr. 1930

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Heilmann-serien, type II; Pick 26
"Indløses med Guld efter gældende Lov"
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 11. februar 1930.
Sat i omløb 1930.
Indkaldt i henhold til lov af 22. juli 1945.
Inddraget og sat ud af omløb mandag den 23. juli 1945.
Format 130 x 79 mm.
Forside Figur 112a. Brunligt kobbertryk.
En af tang dannet ramme der er bredest for oven og forneden og smallest i siderne. Øverst i buet skrift "DANMARK" og derunder i lige skrift "TI KRONER". Nederst i midten danner tangbladene en oval med " 10". Hele hovedmotivet er i reliefgravure. Midt på sedlen Tekst 16. Imellem tangbladene, og midt på sedlen et mønster af søgræs, sneglehuse og muslingeskaller i tynde streger.
Midt på sedlen til venstre og højre to underskrifter og under disse nummer trykt to gange - begge dele i sort bogtryk.
Bagside Figur 112b.
Hovedpladen trykt i brunligt_ kobbertryk i reliefgravure. Sedlens ramme dannes foroven af to løver der vender ind mod midten, hvor de holder en af bladranker omkranset medaillon, hvori et merkurhoved til venstre med vinget merkurstav. Under den ovale medaillon en løve mod venstre omgivet af 9 hjerter. I sedlens højre og venstre side dannes rammen af en bladranke, der forneden slynger sig rundt, dannende et felt, hvori "10". Nederst dannes randen af "TI KRONER".
Underbunden dannes i de to frie midterfelter af en blomsterbuket i fine blå, gule og røde streger trykt i bogtryk. Nederst til højre "GH" i monogram.
Tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Papir Tykt gulligt, beskåret på alle 4 sider.
Vandmærke Figur 112c. Lyse karakterer.
Rammen uden for mønstret udført med skrå liniering.
Vandmærket omgives af en bølget linie indenfor hvilken til højre og venstre en stiliseret blomst. Nederst et afrundet buefelt med "NATIONALBANKEN / I KJØBENHAVN" i 2 linier. Derunder vignet. I midterpartiet "10" 2 gange i konturskrift.
Tryk Forside: kobbertryk.
Bagside: Hovedplade kobbertryk, underbund 3-farvet bogtryk.
Seriebetegnelse Ingen eller et stort bogstav. Sort tryk.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre V. Lange eller Svendsen. Til højre forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936.

 


DOP 120

50 Kr. 1930

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Heilmann-serien, type II; Pick 27
"Indløses med Guld efter gældende Lov"
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 11. februar 1930.
Sat i omløb 1930.
Indkaldt i henhold til lov af 22. juli 1945.
Inddraget og sat ud af omløb mandag den 23. juli 1945.
Format 156 x 100 mm.
Forside Figur 113a.
En bogtrykt underbund, der går helt til kanten i tynd lys blå streg, visende forneden en blomstermark og øverst fine bladranker med udsparing for sedlens hovedmotiv.
Hovedpladen er gråblåt kobbertryk. Yderst en ramme.
Imellem to humleranker, der danner et cirkelslag "DANMARK" i lys karakter på mørk baggrund. Derunder et billede forestillende en båd med 3 fiskere som trækker garn. Derunder et mørkt bånd i hele sedlens længde hvori "HALVTRESINDSTYVE KRONER" i lys karakter, og under dette Tekst 16. Over cirkelslaget består indramningen af humleranker og nederst en humlerankebort i hvis midte "50" i lys karakter. Alt i reliefgravure undtaget midtermotivet. Nederst på sedlen to underskrifter og sedlens nummer to gange - begge dele i sort bogtryk.
Bagside Figur 113b.
På en bogtrykt undergrund bestående af stængler, blade og blomster af chrysanthemum trykt med fine -gule, røde og lyseblå streger f indes et gråblåt kobbertryk visende i midten det lille rigsvåben med egegren til venstre og bøgegren til højre. Over rigsvåbnet et halvcirkulært mørkt felt hvori i lidt lysere konturer sammenslyngede "50" og spejlvendt "50" gentaget.
Yderst i dette felt "HALVTRESINDSTYVE KRONER" i lyse karakterer. Nederst på begge sider af skjoldet "50" i lys karakter. Til højre og venstre på sedlen findes en tangornamentik. Bortset fra den midterste del af sedlen findes der en bund af bølgeformede linier.
Tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Papir Tykt gulligt. Sedlen er afrevet på de to korte sider og lige afskåret på de to lange sider.
Vandmærke Figur 113c. Lyse karakterer.
Rammen uden for mønstret udført med skrå liniering.
Nederst en bølgeformet basis. Fra denne til højre og venstre nogle tynde blade som lukker sig foroven. I det derved dannede midterfelt "50" i konturskrift. Nederst et afrundet buefelt hvori "NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN".
Tryk Forside: Hovedplade kobbertryk, underbund bogtryk.
Bagside: Hovedplade kobbertryk, underbund 3-farvet bogtryk.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre V. Lange eller Svendsen. Til højre forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1930, 1933, 1935, 1936.

 


DOP 121

100 Kr. 1930

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Heilmann-serien, type II; Pick 28
"Indløses med Guld efter gældende Lov"
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 11. februar 1930.
Sat i omløb 1930.
Indkaldt i henhold til lov af 22. juli 1945.
Inddraget og sat ud af omløb mandag den 23. juli 1945.
Format 158 x 100 mm.
Forside Figur 114a.
Midt på sedlens forside findes en grønlig tonet bogtryks undergrund bestående af bladranker i fin streg.
Hovedpladen er brunligt kobbertryk, som har en dekoration af sammenslyngede, stiliserede delfiner, der nærmest danner en ramme for neden og på siderne. Øverst dannes rammen af "DANMARK" i lyse karakterer. Midt på hver side af rammen og midt på rammens underside findes "100". I midterfeltet en tangornaments dekoration, hvori der øverst er udsparet for "HUNDREDE / KRONER" i to linier. Derunder Tekst 16.
Nederst i midterfeltet to underskrifter og nummer trykt to gange ~ begge dele i sort bogtryk.
Bagside Figur 114b.
På sedlens bagside findes i brunligt kobbertryk - på en bogtryks undergrund af fine gule og turkise slyngede linier - to af bølger omgivne havmænd med lange sneglehuse som køller, der optræder som skjoldholdere for det lille rigsvåben omgivet af en krans af tangplanter. Sedlens overkant består af en tangguirlande der fortsætter ned langs begge sider, hvor de nederst ender i en krans hvori "100" i lys karakter. For neden findes i stedet for rammen "HUNDREDE KRONER". I nederste højre hjørne monogram "GH".
Tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Papir Tykt gulligt. Sedlen er afrevet på de to korte sider og lige afskåret på de to lange sider.
Vandmærke Figur 114c. Lyse karakterer.
Rammen uden for mønstret udført med skrå liniering. Midt på sedlen et symmetrisk motiv med egeblade, hvori forneden et afrundet buefelt med "NATIONALBANKEN / I KJØBENHAVN" i to linier. Øverst på begge sider af egebladene "100" i konturskrift.
Tryk Forside: Hovedplade kobbertryk, underbund bogtryk.
Bagside: Hovedplade kobbertryk, underbund 2-farvet bogtryk.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre V. Lange eller Svendsen. Til højre forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1930, 1932, 1935, 1936.

 


DOP 122

500 Kr. 1931

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Heilmann-serien, type II; Pick 29
"Indløses med Guld efter gældende Lov"
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 11. februar 1930.
Sat i omløb 1931.
Indkaldt i henhold til lov af 22. juli 1945.
Inddraget og sat ud af omløb mandag den 23. juli 1945.
Format 174 x 108 mm.
Forside Figur 115a.
Forsiden har et undergrunds bogtryk på den nederste del af sedlen, der består af blade og blomster af ranunkel, pinselilje og iris i fine gule streger.
Hovedpladen, der er gråblåt kobbertryk, viser i midten et landskab med en plovmand med tvespand i udkanten af en skov. I nederste højre hjørne monogram "GH".
Over landskabet, der er omgivet af bladornamenter, hvilket bæres af fire ligeledes af bladornamenter dannede søjler står i buet skrift "DANMARK" i lyse karakterer. Øverst til højre og venstre "500" i lyse karakterer og som blade og ranker snor sig over. Under landskabet "FEMHUNDREDE KRONER" i lyse karakterer og derunder Tekst 16. Nederst en bladrankebort i hvis midte "500" i lyse karakterer. Hovedpladen er i reliefgravure bortset fra midtermotivet. I det frie felt mellem teksten og nederste bort to underskrifter og nummer trykt to gange - begge dele i sort bogtryk.
Bagside Figur 115b.
På en bogtrykt undergrund bestående af fine slyngede gule og svagt rosa linier, findes et gråblåt kobbertryk visende i midten det lille rigsvåben med egegren til venstre og bøgegren til højre. Over rigsvåbnet et halvcirkulært mørkt felt hvori i lidt lvsere karakterer sammenslyngede "500" og spejlvendt "500" gentaget. Yderst i dette felt "FEMHUNDREDE KRONER" i lyse karakterer.
Nederst på begge sider af skjoldet "500" i lyse karakterer. Til højre og venstre på sedlen findes en blæretangornamentik. Bortset fra den midterste del af sedlen findes der en bund af bølgeformede linier.
Tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Papir Tykt gulligt. Sedlen er afrevet på de to korte sider og lige afskåret på de to lange sider.
Vandmærke Figur 115c. Lyse karakterer
Rammen uden for mønstret udført med skrå liniering.
Nederst en bølgeformet basis. Fra denne til højre og venstre nogle tynde blade der lukker sig foroven. I det derved dannede midterfelt "500" i konturskrift. Nederst et afrundet buefelt hvori "NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN".
Tryk Forside: Hovedplade kobbertryk, undergrund bogtryk.
Bagside: Hovedplade kobbertryk, undergrund 2-farvet bogtryk.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre V. Lange. Til højre forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1931.

 


DOP 123

5 Kr. 1936

DANMARKS NATIONALBANK; Heilmann-serien, type III; Pick 30
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb 1937.
Indkaldt i henhold til lov af 22. juli 1945.
Inddraget og sat ud af omløb mandag den 23. juli 1945.
Format 129 x 71 mm.
Forside Figur 116a. Blåt kobbertryk.
Yderst en ramme og inden for rankemønster i reliefgravure til højre og venstre og forbundet med to buede linier hvorimellem i hvid karakter "DANMARK". Øverst til højre og venstre i rankerne "5" i hvid karakter. I cirkelafsnittet midt på sedlen et landskab med en stendysse i forgrunden. Under dette i hvid karakter på mørk baggrund "FEM KRONER". Derunder Tekst 17. Alle steder uden for hovedmotivet er det øvrige af sedlen udfyldt med blade, stængler og blomster af chrysanthemum.
Nederst to underskrifter og nummer til højre og venstre trykt i sort bogtryk.
Bagside Figur 116b.
Underbunden består af blade, stængler og blomster i blåt, okker og rosa bogtryk. Midt på sedlen i blåt kobbertryk det lille rigsvåben omgivet af birkeløv. Over kronen "FEM KRONER" og på begge sider af skjoldet "5" udsparet i løvet.
Tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Papir tykt, svagt gulligt, beskåret på alle 4 sider.
Vandmærke Figur 116c. Lyse karakterer.
Rammen uden for mønstret udført med skrå liniering.
Her indenfor til højre og venstre stiliserede blade. Forneden et afrundet buefelt hvori i 2 linier "DANMARKS / NATIONALBANK". Herover "5" i konturskrift.
Tryk Forside: Kobbertryk.
Bagside: Hovedplade kobbertryk, underbund 3-farvet bogtryk.
Seriebetegnelse Et enkelt stort bogstav. Sort tryk.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre: Svendsen. Til højre: forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1937, 1939, 1940, 1942, 1943.
Bemærkninger Billedet på forsiden viser ikke nogen bestemt lokalitet, men gengiver tegnerens opfattelse af en kæmpehøj i et dansk landskab. Som mulige forbilleder angives forskellige steder på Sjælland og Lolland, bl.a. en dysse i Knuthenborgs park (flyttet dertil fra Lerbjerggaard i nabosognet på Lolland).

 


DOP 124

10 Kr. 1936

DANMARKS NATIONALBANK; Heilmann-serien, type III; Pick 31
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb 1937.
Indkaldt i henhold til lov af 22. juli 1945.
Inddraget og sat ud af omløb mandag den 23. juli 1945.
Format 132 x 80 mm.
Forside Figur 117a. Brunligt kobbertryk.
En af tang dannet ramme der er bredest for oven og forneden og smallest i siderne. Øverst i buet skrift "DANMARK" og derunder i lige skrift "TI KRONER". Nederst i midten danner tangbladene en oval med "10". Hele hovedmotivet er i reliefgravure. Midt på sedlen Tekst 17. Imellem tangbladene, og midt på sedlen et mønster af søgræs, sneglehuse og muslingeskaller i tynde streger.
Midt på sedlen til venstre og højre to underskrifter og under disse nummer trykt to gange - begge dele i sort bogtryk.
Bagside Figur 117b.
Hovedpladen trykt i brunligt kobbertryk i reliefgravure. Sedlens ramme dannes foroven af to løver der vender ind mod midten, hvor de holder en af bladranker omkranset medaillon, hvori et merkurhoved til venstre med vinget merkurstav. Under den ovale medaillon en løve mod venstre omgivet af 9 hjerter. I sedlens højre og venstre side dannes rammen af en bladranke, der forneden slynger sig rundt, dannende et felt, hvori "10". Nederst dannes randen af "TI KRONER".
Underbunden dannes i de to frie midterfelter af en blomsterbuket i fine blå, gule og røde streger trykt i bogtryk. Nederst til højre "GH" i monogram.
Tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Papir tykt gulligt, beskåret på alle 4 sider.
Vandmærke Figur 117c. Lyse karakterer.
Rammen uden for mønstret udført med skrå liniering.
Vandmærket omgives af en bølget linie indenfor hvilken til højre og venstre en stiliseret blomst. Nederst et afrundet buefelt med "DANMARKS / NATIONALBANK" i 2 linier. Derunder vignet. I midterpartiet "10" 2 gange i konturskrift.
Tryk Forside: Kobbertryk.
Bagside: Hovedplade kobbertryk, underbund 3-farvet bogtryk.
Seriebetegnelse Et enkelt stort bogstav. Sort tryk.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre: Svendsen. Til højre: forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1937, 1939, 1941, 1942, 1943.

 


DOP 125

50 Kr. 1936

DANMARKS NATIONALBANK; Heilmann-serien, type III; Pick 32
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb 1938.
Indkaldt i henhold til lov af 22. juli 1945.
Inddraget og sat ud af omløb mandag den 23. juli 1945.
Format 156 x 100 mm.
Forside Figur 118a.
En bogtrykt underbund, der går helt til kanten i tynd lys blå streg, visende forneden en blomstermark og øverst fine bladranker med udsparing for sedlens hovedmotiv.
Hovedpladen er gråblåt kobbertryk. Yderst en ramme.
Imellem to humleranker, der danner et cirkelslag "DANMARK" i lys karakter på mørk baggrund. Derunder et billede forestillende en båd med 3 fiskere som trækker garn. Derunder et mørkt bånd i hele sedlens længde hvori "HALVTRESINDSTYVE KRONER" i lys karakter, og under dette Tekst 17. Over cirkelslaget består indramningen af humleranker og nederst en humlerankebort i hvis midte -50" i lys karakter. Alt i reliefgravure undtaget midtermotivet. Nederst på sedlen to underskrifter og sedlens nummer to gange - begge dele i sort bogtryk.
Bagside Figur 118b.
På en bogtrykt undergrund bestående af stængler, blade og blomster af chrysanthemum trykt med fine gule, røde og lyseblå streger findes et gråblåt kobbertryk visende i midten det lille rigsvåben med egegren til venstre og bøgegren til højre. Over rigsvåbnet et halvcirkulært mørkt felt hvori i lidt lysere konturer sammenslyngede "50" og spejlvendt "50" gentaget.
Yderst i dette felt "HALVTRESINDSTYVE KRONER" i lyse karakterer. Nederst på begge sider af skjoldet "50" i lys karakter. Til højre og venstre på sedlen findes en tangornamentik. Bortset fra den midterste del af sedlen findes der en bund af bølgeformede linier.
Tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Papir tykt gulligt, sedlen er afrevet på de to korte sider og lige afskåret på de to lange sider.
Vandmærke Figur 118c. Lyse karakterer.
Rammen uden for mønstret udført med skrå liniering.
Nederst en bølgeformet basis. Fra denne til højre og venstre nogle tynde blade som lukker sig foroven. I det derved dannede midterfelt "50" i konturskrift. Nederst et afrundet buefelt hvori "DANMARKS NATIONALBANK".
Tryk Forside: Hovedplade kobbertryk, underbund bogtryk.
Bagside: Hovedplade kobbertryk, underbund 3-farvet bogtryk.
Seriebetegnelse Et enkelt stort bogstav. Sort tryk.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre Svendsen. Til højre forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1938, 1939, 1941, 1942.
Bemærkninger Figur 118c viser formen til vandmærket syet fast på metaldugen.

 


DOP 126

100 Kr. 1936

DANMARKS NATIONALBANK; Heilmann-serien, type III; Pick 33
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb 1938.
Indkaldt i henhold til lov af 22. juli 1945.
Inddraget og sat ud af omløb mandag den 23. juli 1945.
Format 157 x 101 mm.
Forside Figur 119a.
Midt på sedlens forside findes en grønlig tonet bogtryks undergrund bestående af bladranker i fin streg.
Hovedpladen er brunligt kobbertryk., som har en dekoration af sammenslyngede, stiliserede delfiner, der nærmest danner en ramme forneden og på siderne. Øverst dannes rammen af "DANMARK" i lyse karakterer. Midt på hver side af rammen og midt på rammens underside findes "100". I midterfeltet en tangornaments dekoration, hvori der øverst er udsparet for "HUNDREDE / KRONER" i to linier. Derunder Tekst 17.
Nederst i midterfeltet to underskrifter og nummer trykt to gange - begge dele i sort bogtryk.
Bagside Figur 119b.
På sedlens bagside findes i brunligt kobbertryk - på en bogtryks undergrund af fine gule og turkise slyngede linier - to af bølger omgivne havmænd med lange sneglehuse som køller, der optræder som skjoldholdere for det lille rigsvåben omgivet af en krans af tangplanter. Sedlens overkant består af en tangguirlande der fortsætter ned langs begge sider, hvor de nederst ender i en krans hvori "100" i lys karakter. Forneden findes i stedet for rammen "HUNDREDE KRONER". I nederste højre hjørne monogram "GH".
Tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Papir Tykt gulligt. Sedlen er afrevet på de to korte sider og lige afskåret på de to lange sider.
Vandmærke Figur 119c. Lyse karakterer.
Rammen uden for mønstret udført med skrå liniering.
Midt på sedlen et symmetrisk motiv med egeblade, hvori forneden et afrundet buefelt med "DANMARKS / NATIONALBANK" i 2 linier. Øverst på begge sider af egebladene "100" i konturskrift.
Tryk Forside: Hovedplade kobbertryk, underbund bogtryk.
Bagside: Hovedplade kobbertryk, underbund 2-farvet bogtryk.
Seriebetegnelse Et enkelt stort bogstav. Sort tryk.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre Svendsen. Til højre forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1938, 1940, 1941, 1943.
Bemærkninger Figur 119c viser formen til vandmærket syet fast på metaldugen.

 


DOP 127

500 Kr. 1936

DANMARKS NATIONALBANK; Heilmann-serien, type III; Pick 34
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb 1939.
Indkaldt i henhold til lov af 22. juli 1945.
Inddraget og sat ud af omløb mandag den 23. juli 1945.
Format 174 x 108 mm.
Forside Figur 120a.
Forsiden har et undergrunds bogtryk på den nederste del af sedlen, der består af blade og blomster af ranunkel, pinselilje og iris i fine gule streger.
Hovedpladen, der er gråblåt kobbertryk, viser i midten et landskab med en plovmand med tvespand i udkanten af en skov. I nederste højre hjørne monogram "GH".
Over landskabet, der er omgivet af bladornamenter, hvilket bæres af fire ligeledes af bladornamenter dannede søjler står i buet skrift "DANMARK" i lyse karakterer. Øverst til højre og venstre "500" i lyse karakterer og som blade og ranker snor sig over. Under landskabet "FEMHUNDREDE KRONER" i lyse karakterer og derunder Tekst 17. Nederst en bladrankebort i hvis midte "500" i lyse karakterer. Hovedpladen er i reliefgravure bortset fra midtermotivet. I det frie felt mellem teksten og nederste bort to underskrifter og nummer trykt to gange - begge dele i sort bogtryk.
Bagside Figur 120b.
På en bogtrykt undergrund bestående af fine slyngede gule og svagt rosa linier, findes et gråblåt kobbertryk visende i midten det lille rigsvåben med egegren til venstre og bøgegren til højre. Over rigsvåbnet et halvcirkulært mørkt felt hvori i lidt lysere karakterer sammenslyngede "500" og spejlvendt "500" gentaget. Yderst i dette felt "FEMHUNDREDE KRONER" i lyse karakterer.
Nederst på begge sider af skjoldet "500" i lyse karakterer. Til højre og venstre på sedlen findes en blæretangomamentik. Bortset fra den midterste del af sedlen findes der en bund af bølgeformede linier.
Tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Papir Tykt gulligt. Sedlen er afrevet på de to korte sider og lige afskåret på de to lange sider.
Vandmærke Figur 120c. Lyse karakterer.
Rammen uden for mønstret udført med skrå liniering.
Nederst en bølgeformet basis. Fra denne til højre og venstre nogle tynde blade der lukker sig foroven. I det derved dannede midterfelt "500" i konturskrift. Nederst et afrundet buefelt hvori "DANMARKS NATIONALBANK".
Tryk Forside: Hovedplade kobbertryk, undergrund bogtryk.
Bagside: Hovedplade kobbertryk, undergrund 2-farvet bogtryk.
Seriebetegnelse Et enkelt stort bogstav. Sort tryk.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre Svendsen. Til højre forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1939, 1941.
Bemærkninger Fig. 120c viser formen til vandmærket syet fast på metaldugen.

 


DOP 128a

5 Kr. 1944

DANMARKS NATIONALBANK; Ombytningsserien 1945; "Matadorsedlerne"; Pick 35
Udstedt i henhold til lov nr. 352 af 22. juli 1945.
Sat i omløb mandag den 23. juli 1945.
Indkaldt i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 14. oktober 1952.
Inddraget onsdag den 30. juni 1954. (Ud af omløb tirsdag den 30. juni 1953).
Format 129 x 72 mm.
Forside Figur 121a. Blå.
Undergrunden består af fine lysegrå bølgelinier i bogtryk.
Hovedpladen i blåt bogtryk, har på siderne et vikingetidslignende motiv, der hovedsagelig består af sammenslyngede "5" i lyse karakterer med mørk kontur. Øverst til højre og venstre i dette motiv "5" i mørke karakterer med lyse konturer. Resten af sedlen er udfyldt med små cirkler, der griber mere eller mindre ind i hinanden og derved danner mønstre. Øverst er der udsparet for "DANMARK" og midt på sedlen for "5" med mørk kontur. På hver side i mørke karakterer med hvid kontur "KRO/NER". Derunder Tekst 17.
Øverst til venstre årstal efterfulgt af 2 store bogstaver, og øverst til højre sedlens nummer. Nederst 2 underskrifter - alt i sort bogtryk.
Bagside Figur 121b.
Underbunden består af 3 guillocherede rosetter i lysegråt.
Herover er trykt en blå hovedplade, der ligeledes består af 3 guillocherede rosetter, der er lidt mindre end de grå. I de to yderste er der udsparet for "5" og i den midterste for det lille rigsvåben omgivet af "DANMARK/ FEM KRONER " - alt i lyse karakterer.
Tegnet af Nationalbanken.
Papir Tykt hvidt med enkelte meget tynde, røde taver.
Vandmærke Figur 121c. Lyse bølgelinier og krone.
Tryk For- og bagside, underbund og hovedplade i bogtryk.
Seriebetegnelse Årstal og 2 store bogstaver. Sort tryk.
Nummer 6-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre Svendsen. Til højre forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1944.
Bemærkninger til DOP 128a og 128b: Det er let at skelne mellem bog- og offset-tryk: Det hårde bogtryk har præget sig ned i papiret og lavet fordybninger, der kan føles og tillige ses på bagsiden (navnlig fra ordet DANMARK og fra ornamenterne i siderne). I modsætning hertil er offset-trykket helt glat.

 


DOP 128b

5 Kr. 1945

DANMARKS NATIONALBANK; Ombytningsserien 1945; "Matadorsedlerne"; Pick 35
Som DOP 128a, men udført i offset-tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre Svendsen, Halberg eller Riim. Til højre forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950.
Bemærkninger til DOP 128a og 128b: Det er let at skelne mellem bog- og offset-tryk: Det hårde bogtryk har præget sig ned i papiret og lavet fordybninger, der kan føles og tillige ses på bagsiden (navnlig fra ordet DANMARK og fra ornamenterne i siderne). I modsætning hertil er offset-trykket helt glat.

 


DOP 129

10 Kr. 1944

DANMARKS NATIONALBANK; Ombytningsserien 1945; "Matadorsedlerne"; Pick 36
Udstedt i henhold til lov nr. 352 af 22. juli 1945.
Sat i omløb mandag den 23. juli 1945.
Indkaldt i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 14. oktober 1952.
Inddraget onsdag den 30. juni 1954. (Ud af omløb tirsdag den 30. juni 1953).
Format 131 x 80 mm.
Forside Figur 122a. Brun.
Underbunden består af tynde sorte bølgelinier.
Hovedpladen, der er brunt bogtryk, består i hjørnerne af en sammenslynget vikingetidslignende ornamentik. Øverst "DANMARK" i konturskrift. Midt på sedlen "TI KRONER" i mørke karakterer og på begge sider af dette "10" i lyse karakterer med mørk kontur. Derunder tekst 17. Det midterste af sedlen er udfyldt med et mønster bestående af spidsbølgede streger på kryds og tværs.
Øverst til venstre årstal efterfulgt af to store bogstaver og til højre nummer. Nederst to underskrifter - alt i sort bogtryk.
Bagside Figur 122b.
Underbunden består af 3 guillocherede rosetter i gråt.
Herover er trykt en brun hovedplade, der ligeledes består af 3 guillocherede rosetter der er lidt mindre end de grå. I de to yderste er der udsparet for "10" i lyse karakterer og i den midterste for det lille rigsvåben omgivet af "DANMARK / TI KRONER" - alt i lyse karakterer.
Tegnet af Nationalbanken.
Papir Tykt hvidt med enkelte meget tynde, blå taver.
Vandmærke Figur 122c. Lyse bølgelinjer og krone.
Tryk For- og bagside, underbund og hovedplade i bogtryk.
Seriebetegnelse Årstal og 2 store bogstaver. Sort tryk.
Nummer 6-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre Svendsen. Til højre forskellige underskrifter.
Årstal 1944.

 


DOP 130

10 Kr. 1945

DANMARKS NATIONALBANK; Ombytningsserien 1945; Pick 37a
Udstedt i henhold til lov nr. 352 af 22. juli 1945.
Sat i omløb torsdag den 22. maj 1947.
Indkaldt i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 14. oktober 1952.
Inddraget onsdag den 30. juni 1954. (Ud af omløb tirsdag den 30. juni 1953).
Format 131 x 80 mm.
Forside Figur 123.1a. Grågrønt kobbertryk.
En af tang dannet ramme der er bredest for oven og forneden og smallest i siderne. Øverst i buet skrift "DANMARK" og derunder i lige skrift "TI KRONER". Nederst i midten danner tangbladene en oval med "10". Hele hovedmotivet er i reliefgravure. Midt på sedlen Tekst 17. Imellem tangbladene, og midt på sedlen et mønster af søgræs, sneglehuse og muslingeskaller i tynde streger.
Midt på sedlen til venstre og højre to underskrifter og under disse nummer trykt to gange - begge dele i sort bogtryk.
Bagside Figur 123.1b.
Underbunden består af 3 guillocherede rosetter i grønt.
Herover er trykt en sort hovedplade, der ligeledes består af 3 guillocherede rosetter der er lidt mindre end de grønne. I de to yderste er der udsparet for "10" i lyse karakterer og i den midterste for det lille rigsvåben omgivet af "DANMARK / TI KRONER" - alt i lyse karakterer.
Forsiden er tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Bagsiden er tegnet af Nationalbanken.
Papir Tykt gulligt.
Vandmærke Figur 123.1c. Lyse karakterer.
Rammen uden for mønstret udført med skrå liniering.
Vandmærket omgives af en bølget linie inden for hvilken til højre og venstre en stiliseret blomst. Nederst et afrundet buefelt med "DANMARKS / NATIONALBANK" i 2 linier. Derunder vignet. I midterpartiet "10" 2 gange i konturskrift.
Tryk Forside: kobbertryk.
Bagside: bogtryk.
Seriebetegnelse Et lille bogstav. Sort tryk.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre Svendsen eller Halberg. Til højre forskellige underskrifter.
Årstal 1945.

 


DOP 131

10 Kr. 1947

DANMARKS NATIONALBANK; Ombytningsserien 1945; Pick 37b
Som DOP 130, men med ændring i papir og vandmærke.
Udstedt i henhold til lov nr. 352 af 22. juli 1945.
Sat i omløb torsdag den 22. maj 1947.
Indkaldt i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 14. oktober 1952.
Inddraget onsdag den 30. juni 11954. (Ud af omløb tirsdag den 30. juni 1953).
Format 131 x 80 mm.
Forside Figur 123.2a. Grågrønt kobbertryk.
En af tang dannet ramme der er bredest for oven og forneden og smallest i siderne. Øverst i buet skrift "DANMARK" og derunder i lige skrift "TI KRONER". Nederst i midten danner tangbladene en oval med "10". Hele hovedmotivet er i reliefgravure. Midt på sedlen Tekst 17. Imellem tangbladene, og midt på sedlen et mønster af søgræs, sneglehuse og muslingeskaller i tynde streger.
Midt på sedlen til venstre og højre to underskrifter og under disse nummer trykt to gange - begge dele i sort bogtryk.
Bagside Figur 123.2b.
Underbunden består af 3 guillocherede rosetter i grønt.
Herover er trykt en sort hovedplade, der ligeledes består af 3 guillocherede rosetter der er lidt mindre end de grønne. I de to yderste er der udsparet for "10" i lyse karakterer og i den midterste for det lille rigsvåben omgivet af "DANMARK / TI KRONER" - alt i lyse karakterer.
Forsiden er tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Bagsiden er tegnet af Nationalbanken.
Papir Svagt gulligt maskinpapir.
Vandmærke Figur 123.2c. Lyse karakterer.
Vandrette bølgelinier og kroner.
Tryk Forside: kobbertryk.
Bagside: bogtryk.
Seriebetegnelse Et lille bogstav. Sort tryk.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre Halberg eller Riim. Til højre forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1947, 1948.

 


DOP 132

50 Kr. 1944

DANMARKS NATIONALBANK; Ombytningsserien 1945; Pick 38
Udstedt i henhold til lov af 22. juli 1945.
Sat i omløb mandag den 23. juli 1945.
Inddrages ved tilbagevenden til Danmarks Nationalbank.
Format 158 x 100 mm.
Forside Figur 124.1a. Rødlilla (magenta).
En bogtrykt underbund, der går til rammen i lys, tynd grågrøn streg, visende forneden en blomstermark og øverst fine bladranker med udsparing for sedlens hovedmotiv.
Hovedpladen er rødlilla kobbertryk. Yderst en ramme.
Imellem to humleranker, der danner et cirkelslag "DANMARK" i lys karakter på mørk baggrund. Derunder et billede forestillende en båd med 3 fiskere som trækker garn. Derunder et mørkt bånd i hele sedlens længde hvori "HALVTRESINDSTYVE KRONER" i lys karakter, og under dette Tekst 17. Over cirkelslaget består indramningen af humleranker og nederst en humlerankebort i hvis midte "50" i lys karakter. Alt i reliefgravure undtaget midtermotivet. Nederst på sedlen to underskrifter og sedlens nummer to gange - begge dele i sort bogtryk.
Bagside Figur 124.1b. Rødlilla (magenta).
Underbunden består af tre guillocherede rosetter i grågrønt. Herover er trykt en rødlilla hovedplade, der ligeledes består af tre guillocherede rosetter, der er lidt mindre end de grågrønne. I de to yderste er der udsparet for "50" i lyse karakterer og i den midterste for det lille rigsvåben. Over midterrosetten står i buet skrift "DANMARK" og nederst ligeledes i buet skrift "50 KRONER" - begge dele i lyse karakterer med mørk kontur.
Forsiden er tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Bagsiden er tegnet af Nationalbanken.
Papir Lyst gulligt. De to korte sider på sedlen har ru kanter.
Vandmærke Figur 124.1c. Lyse karakterer.
Rammen uden for mønstret udført med skrå liniering.
Nederst en bølgeformet basis. Fra denne til højre og venstre nogle tynde blade som lukker sig foroven. I det derved dannede midterfelt "50" i konturskrift. Nederst et afrundet buefelt hvori "DANMARKS NATIONALBANK".
Tryk Forside: Hovedplade dybtryk, underbund bogtryk.
Bagside: Hovedplade og underbund bogtryk.
Seriebetegnelse Et enkelt lille bogstav. Sort tryk.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre Svendsen. Til højre forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1944.

 


DOP 133

50 Kr. 1945

DANMARKS NATIONALBANK; Ombytningsserien 1945; Pick 38
Som DOP 132, men med ændring af farve.
Forside
Bagside
Tegnet af
Papir
Vandmærke
Tryk
Seriebetegnelse
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift
Kendte årstal
Bemærkninger

 


DOP 134

100 Kr. 1944

DANMARKS NATIONALBANK; Ombytningsserien 1945; Pick 39
Udstedt i henhold til lov af 22. juli 1945.
Sat i omløb mandag den 23. juli 1945.
Inddrages ved tilbagevenden til Danmarks Nationalbank.
Format 158 x 101 mm.
Forside Figur 125.1a. Dyb blågrøn.
Midt på sedlens forside findes en sepiafarvet bogtrykt undergrund bestående af bladranker i fin streg.
Hovedpladen er dyb blågrønt kobbertryk, som har en dekoration af sammenslyngede stiliserede delfiner, der nærmest danner en ramme for neden og på siderne. Øverst dannes rammen af "DANMARK" i lyse karakterer. Midt på hver side af rammen og midt på rammens underside findes "100". I midterfeltet en tangdekoration, hvori der øverst er udsparet for "HUNDREDE / KRONER" i 2 linier. Derunder Tekst 17. Nederst i midterfeltet 2 underskrifter og nummer trykt 2 gange - begge dele i sort bogtryk.
Bagside Figur 125.1b. Mørkegrøn.
Undergrunden består af tre guillocherede rosetter i mørkegrønt.
Herover er trykt en sort hovedplade, der ligeledes består af tre guillocherede rosetter, der er lidt mindre end de mørkegrønne. I de to yderste er der udsparet for "100" i lyse karakterer og i den midterste for det lille rigsvåben. Over midterrosetten står i buet skrift "HUNDREDE" og nederst ligeledes i buet skrift "KRONER" - begge dele i lyse karakterer med mørk kontur.
Forsiden er tegnet af tegneren Gerhardt Heilmann.
Bagsiden er tegnet af Nationalbanken.
Papir Gulligt. De to korte sider på sedlen har ru kanter.
Vandmærke Figur 125.1c. Lyse karakterer. Rammen uden for mønstret udført med skrå liniering.
Midt på sedlen et symmetrisk motiv med egeblade, hvori forneden et afrundet buefelt med "DANMARKS / NATIONALBANK" i 2 linier. Øverst på begge sider af egebladene "100" i konturskrift.
Tryk Forside: Hovedplade dybtryk, underbund bogtryk.
Bagside: Hovedplade og underbund bogtryk.
Seriebetegnelse Et enkelt lille bogstav. Sort tryk.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk. Til venstre Svendsen. Til højre forskellige underskrifter.
Kendte årstal 1944.

 


DOP 135

DANMARKS NATIONALBANK; Ombytningsserien 1945; Pick 40
Som DOP 134, men med ændring af farve.
Udstedt
Sat i omløb
Indkaldt
Inddraget
Format
Forside
Bagside
Tegnet af
Papir
Vandmærke
Tryk
Seriebetegnelse
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift
Kendte årstal
Bemærkninger

 


DOP 136

DANMARKS NATIONALBANK; Ombytningsserien 1945
Udstedt
Sat i omløb
Indkaldt
Inddraget
Format
Forside
Bagside
Tegnet af
Papir
Vandmærke
Tryk
Seriebetegnelse
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift
Kendte årstal
Bemærkninger

 

Fortsættes


Tilbage til Danmarks Pengesedler
Tilbage til Dansk Mønt