Eksilregeringen på Hjelm slog ikke falske mønter

af Jørgen Sømod

Som et oplæg til et foredrag af Jens Vellev i MMAS den 4. februar 2003 gentager Henrik Lykkeberg i foreningens medlemsblad for februar 2003 den gamle påstand, at de fredløse på øen Hjelm havde et falskmøntnerværksted og at de drev falskmøntneri. Ud fra et meget kortsynet synspunkt kan påstanden måske være rigtig nok, idet kongen, Erik Menved ikke brød sig om aktiviteterne på Hjelm.

Men fra en objektiv synsvinkel bør sagen betragtes noget bredere. Som jeg ved flere lejligheder har påpeget, senest i artiklen Møntfundet fra Vorre, Fællesmønt nr. 59, januar 2003 da var Marsk Stig og hans folk på Hjelm ikke en samling kriminelle elementer, men derimod var øen Hjelm hjemstedet for den eksilregering, som havde til formål at bringe den sønderjyske hertug Valdemar på tronen som Danmarks retmæssige konge. Folkene på Hjelm havde mere eller mindre hemmeligt en bred opbakning fra foruden den sønderjyske hertug Valdemar også fra ærkebiskoppen i Lund, Jens Grand, grev Jacob af Halland og fra den norske konge Erik Præstehader.

Gennem de i årenes løb fundne mønter har jeg i mine tidligere artikler om emnet påvist, at man på Hjelm ikke efterlavede rigets mønt, men at man som et i hvert fald i begyndelsen fuldt samarbejdende undermøntværksted af den slesvigske Mønt prægede ordinære danske mønter blot med den lille forskel, at man i reglen sparede det mere kostbare sølv.

(Mönt- & Medaillesamler-Foreningen i Aarhus Stift nr. 308, marts 2003)

(1999)


Tilbage til Dansk Mønt