KLIK for forstørrelse!

1813

af Jørgen Sømod

Samlere i almindelighed har det mageligt. Når forskeren måske i årevis har kæmpet med et problem og så endelig offentliggør resultatet, ja så kan samleren efter 2 minutters læsning vide det samme og tilmed gå og spille klog. Vi kender typen. Her er en opgave, som tilegnes alle gavhoveder.

1 rigsbankskilling 1813 hører blandt vore almindeligste mønter. Et bare nogenlunde eksemplar kan erhverves for under 10 kroner; så ingen der vil have den, kan undslå sig med nogen som helst undskyldning. Både C. T. Jørgensen, Schou, Hede ja selv Sieg for den sags skyld, nævner kun én variant, men undersøger man sagen lidt nærmere, vil man konstatere, at mønten er præget både i København og i Altona; I 1831 er der endvidere i København præget et supplerende oplag med uændret årstal.

I fortegnelsen over Joh. G. Guildals samling, 1920 er opført: 3026. 1813 Skilling Kobber, 1 Kbhvn., 1 Altona, D. 4997, J. 27. Denne del af Guildals samling købtes af L. E. Bruun, som videresolgte de fremkomne dubletter til H. H. Schou. Schou solgte sine dubletter på en privat auktion og han solgte sin samling af mønter senere end 1808 samlet til Holger Hede, hvis samling nu er splittet ad. Hverken kataloget over L. E. Bruuns samling, Schous dubletsalg eller noget katalog over Hedes samlinger synes at nævne en 1 rigsbankskilling 1813 henført til et bestemt møntsted.

Spørgsmålet lyder: Er det muligt at konstatere to eller tre varianter af mønten og er det muligt at henføre sådanne varianter til en bestemt udmøntning?

Jeg kender ikke svaret. Jeg søger det. Måske bringer jeg det om et par måneder. Måske om ti år. Måske senere. Måske aldrig. Hvis en læser kan bidrage med et forslag eller to, er jeg naturligvis lydhør.


Tilbage til Dansk Mønt