En Halvkronepose

af Jørgen Sømod

Den 30. oktober 1942 udfærdigedes fra finansministeriet bekendtgørelse nummer 429, som meddelte, at de cirkulerende halvkronemønter ville være ugyldige som betalingsmiddel med udgangen af december måned samme år. Færøerne var som følge af engelsk besættelse adskilt fra Danmark, hvorfor bekendtgørelsen ikke kunne træde i kraft der og siden glemte man alt derom. Det har jeg tidligere redegjort for.

Enhver samler af danske mønter har blandt de tidligste i samlingen indgåede mønter en eller flere halvkroner. Men hvad med emballagen? Det var jo før den tid, da der var fremkommet plasticpatroner og maskinpakkede tutter. Man talte et antal mønter op og anbragte dem i kraftige papirposer med angivelse af værdien.

Den her i 2/3 størrelse afbildede poses påtryk lyder:

10 Kr. Halvkroner.
HAANDVÆRKERBANKEN I KJØBENHAVN AKTIESELSKAB og nederst med meget små bogstaver
Kas. 11 10.000. 7. 42

Sidstnævnte er blanketdepotets interne oplysninger. Det er kassefagets tryksag nr. 11. Den er i juli 1942 trykt i 10.000 eksemplarer. Ingen tvivl om, at det var sidste gang, der fremstilledes poser til halvkroner. Mon der er andre bevarede poser til halvkroner?

Haandværkerbanken i Kjøbenhavn stiftedes 1867 som en forening for håndværkere og industridrivende. 1874 omdannedes den til et aktieselskab. 1940 havde banken 8 afdelinger; hovedkontoret var på Amagertorv 24, København K. Haand-værkerbanken indgik siden i Den Danske Landmandsbank, nu Den Danske Bank.

(2001)


Tilbage til Dansk Mønt