Medaillør F. C. Krohn

af Jørgen Sømod

Frederik Christoffer Krohn, født 1806, kom 1823 til København for på Kunstakademiet at begynde en uddannelse som billedhugger. Fandt 1829 ud af, at han ville være medaillør og søgte vejledning hos H. E. Freund. Da han 1833-35 konkurrerede som medaillør, fik han 30. marts 1835 tilkendt den store guldmedaille. Samme år rejste han til Berlin og lærte sig der at hærde stempler og teknikken ved møntprægning. Derfra rejste han til München og videre til Italien og han kom først tilbage til København i september 1839, et par måneder før Frederik VI's død. 1841 ansattes han som kongelig medaillør ved Mønterne i København og Altona. Her virkede han indtil han i sin alderdom tog sin afsked i 1873 og døde 1883, hvor han efterlod sig en mindre, men forskningsmæssig særdeles vigtig samling af mønter og medailler, der især var rig på prøveeksemplarer stammende fra hans egen tid. Derudover fandtes afprægninger af de medailler, hvortil der på Mønten opbevaredes stempler. Dele af samlingen solgtes på offentlig auktion i 1884; andet blev solgt underhånden.

Hans medailleproduktion omfatter ialt 32 numre, hvoraf mange imidlertid gør brug af tidligere benyttede stempler. Arbejdet indledes med to medailler skåret 1834. Den ene bekostet af universiteterne i København og i Kiel i anledning af kongens 50 års jubilæum som regent. Den anden bekostet af mulatter og frinegre i Dansk Vestindien i anledning af, at de fik lige rettigheder med danskere. Produktionen, som med nutidens øjne kan synes ringe, fratager ham dog ikke prædikatet som en af det nittende århundredes betydeligste medaillører.

Krohn efterlod sig flere manuskripter, som kun var gjort for hans eget private brug. Et aldrig offentliggjort manuskript over amerikanske mønter har vist sig at være af højeste internationale forskningsværdi. Et andet, en fortegnelse over danske kobberstik, raderinger, illustrationer m.m. blev i 1889 udgivet af sønnen Pietro Krohn. Arbejdet, som findes genoptrykt, tjener den dag i dag, som hovedværk over emnet. En anden søn af Krohn var Johan Jacob Krohn. Det var ham, som skrev Peters Jul. Det var også Krohn, som forfattede kataloget over Christian Jürgensen Thomsens samling af nyere ikke-skandinaviske mønter 1788-1865.

Stikket eller raderingen med F. C. Krohn, der viser ham ved arbejdsbordet er ikke signeret og er ikke nævnt i A. Strunks katalog fra 1865 over portrætter. Det er heller ikke lykkedes at udfinde hvilken medaille, det er han arbejder på. Det ligner ikke et kongeligt portræt. Udover kongelige har han kun som 29 årig skåret et portræt af Johan Herman Wessel. Medailleportrættet ligner ikke Wessel og Krohn er på billedet forlængst passeret de 29 år. Strunk nævner en ligeledes usigneret radering forestillende Krohn i hel figur stadigvæk med tobakspibe og iført rejsedragt, rygsæk og spadserestok. Denne radering vides udført af Constantin Hansen.

(1997)


Tilbage til Dansk Mønt