Den er fra Magnus Smek!

af Jørgen Sømod

Jeg indrømmer gerne, at jeg ikke kan forklare, hvorfor jeg har haft placeret ovenfor viste mønt M-B 435/J.S. 321 som en af de, der hører hjemme på Hjelm og med oprindelse i Slesvig. Det er nok fordi, det gik lidt for hurtigt. Eller rettere. Jeg stolede på et gammelt notat i mit brugseksemplar af Mansfeld-Bûllner; men notatet refererede i virkeligheden til en mønt ved siden af. Den her afbildede mønt er fra Magnus Smek og er dermed præget i Skåne.

Da P. Hauberg i sin tid ordnede "borgerkrigsmønterne" kendte han kun til et enkelt løsfundent stykke i Jylland og måtte derfor efter dens udseende forsøge at placere den. Det blev til Erik Menved Nørrejylland. Imidlertid kendes mønten fra to sene fund, et i Edsberga i Halland og et i Korsbeting på Gulland, begge nedlagt omkring 1361/62 eller muligvis kort før. Derved må mønten være præget sent i 1350'erne og bør rettelig placeres umiddelbart efter J.S. 436 (M-B 673), der for den ene sides vedkommende har et tilsvarende motiv. Et eksemplar, som jeg har fået forevist virker sølvholdigt.

I private samlinger turde mønten være sjælden. L. Chr. Petersen (I. 975) havde erhvervet sit eksemplar fra F. C. Bech (1183). Muligvis er det samme eksemplar, som L. Chr. Petersen forærede til Fyns Stifts Museum.

(2001)


Tilbage til Dansk Mønt