Otto Sperling (1634-1715)

Historiker og numismatiker. Udgav i 1700 værket "De nummorum bracteatorum et cavorum nostræ...." om brakteater fra Svend, Knud og Valdemar. Efter Sperlings død berammedes 1717 en auktion over hans 3059 mønter, men samlingen købtes intakt til Kunstkammeret af Frederik 4. til en pris af 700 Rigsdaler.

Illustrationen stammer fra Det kgl. Biblioteks billedsamling.

 


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside