Zinck

Fabrikantfamilie, der fra 1920erne skabte en formidabel samling af danske og norske mønter. Samlingen levede til 2001, hvor den seneste ejer, Christian Zink, satte den på auktion hos Thomas Høiland, da ingen arvinger ønskede at videreføre værket.

Samlingen havde et omfang, der nødvendiggjorde et salg over flere auktioner. Zinck I, der afholdtes 26. april 2001 på Børsen i København satte straks rekord med salget af lot nr. 312, Frederik 3.s 3-dobbelte speciedaler 1652 fra Christiania (Hede Norge 16), der opnåede hammerslag på 800.000 kr. Fra auktionskataloget til Zinck I kan citeres:

"Samlingen er skabt af tre generationer fra fabrikantfamilien Zinck i Godthaab ved Aalborg. Den påbegyndtes af Christian Zinck i 1920erne, og den bevarede korrespondance demonstrerer klart det internationale udsyn, der gjorde det muligt at "repatriere" så mange væsentlige stykker. Listen over kontakter til berømte mønthandlere fra den gyldne tid i slutningen af 20'erne og begyndelsen af 30'erne, hvor priserne bl.a. som følge af Wall Street krakket i 1929 var yderst favorable, er lang: Ball, Cahn, Delmonte, Grabow, Hamburger, Helbing, Rappaport, Riechmann, Schulmann etc. etc.

Samlingen var fra starten lagt ambitiøst an, man ønskede at samle samtlige varianter af alle danske og norske mønter fra 1448, og i modsætning til de fleste andre havde man både de fornødne midler, en brændende interesse, og en betydelig numismatisk indsigt. Hvad der yderligere præger samlingen er imidlertid et aldrig svigtende blik for kvalitet, hvilket allerede afspejles i et brev fra Christian Zinck til formanden for Numismatisk Forening, direktør Frederik Christensen, dateret 11/1-1931, hvori han i forbindelse med afgivelse af kommissionsbud, bl.a. skriver: "Hvis mønterne ... ikke er så gode, at De synes de kan placeres i en proper Samling, vil jeg helst undlade at købe dem. Jeg har tidligere været for lidt kræsen og det giver blot Ulejlighed og Udgift med at faa hæderlige Eksemplarer i Stedet" - her talte en klog mand! Dennes søn, Niels Zinck supplerede med stor kyndighed samlingen ved store danske auktioner som Ragoczy- og Ernstauktionerne, og dennes søn igen, den nuværende ejer, Christian Zinck, har selv købt væsentlige stykker på bl.a. Hedeauaktionerne."


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt