KLIK for forstørrelse!

Christian 2., Klipping u.år, Malmø

Under krigene mod Sverige i årene 1518-1522 lod Christian 2. præge klippinge (Galster 42, Schou u. år 25-31). Mønterne er et resultat af krigens behov for hurtige og enorme udmøntninger. I Sverige benævnes de ofte 18-penninge.

Mønterne er slået med skillingsstempler og blev efter Frederik 1.s magtovertagelse ommøntet til andre typer, først og fremmest søslinge. Inddragelsen af klippingene synes at være mest succesfuldt gennemført i Danmark - måske pga. Frederik 1.s behov for metal til sine egne udmøntninger - hvorimod fundene tyder på, at inddragelsen er foregået i knapt så stort omfang i de øvrige Skandinavien.

Ud over Christian 2.s klippinge forefindes forfalskninger, som hans svenske modstander, Gustav Vasa, satte i omløb i årene 1521-23 - naturligvis med et lavere sølvindhold end Christians i forvejen underlødige udmøntninger.

 

Schous systematik:

Galsters systematik tager udgangspunkt i Rigsrådets brev om ommøntning af klippingene under Frederik 1.; derved falder Schou 27 og 28 uheldigvis bort:

 

Moesgaard (se litteraturlisten) opstiller klippingene i følgende skema:

 


 

Eksemplarer fra Bondes samling:

 

U.år, Schou 26
KLIK for forstørrelse!

 

U.år, Schou ?
KLIK for forstørrelse!

 


 

Eksemplarer fra Zincksamlingen:

 

U.år, Schou 26
KLIK for forstørrelse!

 

U.år, Schou 31
KLIK for forstørrelse!

 

U.år, Gustav Vasa
KLIK for forstørrelse!

 


 

Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside