KLIK for forstørrelse!

Christian 2., Klipping u.år, Malmø

Attenpenninge er betegnelsen for de klippinge, Christian 2. lod præge i årene 1518-1522 (Galster 42, Schou u. Śr 25-31).

Mønterne er slået med skillingsstempler og blev fra af Frederik 1. ommøntet til andre typer.

Schous systematik:

Galsters systematik tager udgangspunkt i Rigsrådets brev om ommøntning af klippingene under Frederik 1.; derved falder Schou 27 og 28 uheldigvis bort:

I 1521-1523 lod Gustav Vasa præge tilsvarende mønter i Christian 2.s navn.


Eksemplarer fra Bondes samling:

U.år, Schou 26
KLIK for forstørrelse!

U.år, Schou ?
KLIK for forstørrelse!


Eksemplarer fra Zincksamlingen:

U.år, Schou 26
KLIK for forstørrelse!

U.år, Schou 31
KLIK for forstørrelse!

U.år, Gustav Vasa
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt