KLIK for forstørrelse!

Hans den Yngre (1545-1622)

Hans (Johan) den Yngre var lillebror til Frederik 2., der i 1564 gjorde ham til hertug af Sønderborg - hvor han slog mønt - med tilhørende landområder i Slesvig og Holsten (Als, Ærø, Sundeved og Plön, svarende til en tredjedel af de kongelige dele af hertugdømmerne - hertil kom 1582 yderligere Reinfeld og Ruhe klostre - sidstnævnte blev nedrevet for at give plads for Glücksborg slot).

Illustrationen viser en 2 skilling lybsk (Storgaard nr. 4) med det holstenske nældeblad. Indskriften ERWE ZV NORWE viser i øvrigt, at Hans gjorde arvekrav på Norge.

Danmarks nuværende kongehus nedstammer fra Hans den Yngre, se stamtavlen.

Hertug Hans den Yngres møntrække ser således ud (ES = Erik Storgaard; JSJ = Jørgen Steen Jensen):

ES JSJ Lange Nominal Materiale Prægeår Bemærkninger
1 10 540 2 skilling lybsk sølv u. år Fs: Rytter mod venstre. Svane under hestens forben; Z S L
Bs: IOHANS VAN GOTT GNA ERWA ZV NORWE HER ZV SCHL. HOL. (flere varianter)
2 10b - 2 skilling lybsk sølv u. år Fs: Rytter mod venstre. Ingen svane under hestens forben; Z S L
Bs: (...) NORWEGEN HERTOG (...)
3 15 539A 4 skilling lybsk sølv u. år; 16ZZ Fs: Rytter mod højre. Svane under hestens forben; 4 S L
Bs: IOHANS VAN GOTT GNA ERBE ZV NORWE HER ZV SCHL. HOL. (flere varianter)
4 11, 13 541, 542, 547, 548, 548A 2 skilling lybsk sølv 16Z0, 16Z1, 16Z3, 16Z5, 16Z6 Fs: Nældeblad; årstal; Z S L eller 2 S L
Bs: IOHANS VAN GOTT GNA ERWE ZV NORWE HER ZV SCHL. HOL. (flere varianter)
5 14 - 2 skilling lybsk sølv u. år Som Storgaard nr. 4
6 12 - 4 skilling lybsk sølv 16Z1 Fs: Nældeblad; IIII SCHIL LV BISCH 16Z1
Bs: IOHANS VAN GOTT GNA ERWE ZV NORWE HER ZV SCHL. HOL.
7 9 537 1 søsling lybsk (1/64 daler) sølv 1619 Fs: IOH D G HÆ NO (skjold)
Bs: DVX SL H C O E D 619 (64) (flere varianter)
8 21 538 1 søsling lybsk (1/96 daler) sølv 16ZZ Fs: IOHANNES D G DVX (rytter)
Bs: SLES E HOLS 622 (96)
9 1 531 2 skilling (1/16 daler) sølv 1604 Fs: IOHANS H Z SCHLESWIG-HOLSTN (16)
Bs: ANNO 1604; skjold
10 5, 7a 532, 533 2 skilling (1/16 daler) sølv 1618, 1619 Fs: IOHAN D G HÆRES NORWG
Bs: D SCHL E HO C I OL E D 16
11 7b, 8 533A, 534 2 skilling (1/16 daler) sølv 1619, 1620 Fs: IO D G H NO
Bs: DVX SL HOL CO OL E D (flere varianter)
12.1-3 3a, 3.2, 4 535a, 535b, 536 2 skilling (1/16 daler) sølv 1618, 1619 Fs: IOHAN D G HÆRES NORW
Bs: D SCHL E H C I O E D (DS) (forskellige skjoldtyper)
13 17 530 1/4 taler sølv u. år Fs: IOHANNES D G HÆRES NOR D S (portræt)
Bs: E HOL C OL E D
14 25 546 1/4 taler sølv 1622 Fs: IOHANNES D G DVX SLES HOLSA DISCE MORI (dødningehoved)
Bs: NATVS osv...; 8 linier tekst
15 24 545 1/2 taler sølv 1622 Fs: IOHANNES D G DVX SLES ET HOLSATI MEMENTO MORI (dødningehoved)
Bs: NATV osv...; 8 linier tekst
16.1-3 19a-c 529a-c 1 taler sølv 1622 Fs: IOHANNES D G HÆRES NORWEGIÆ DVX SCHL (portræt)
Bs: ET HOLS C I OL E DE(L) 6ZZ (våbenskjold)
17.1 23 544 1 taler sølv 1622 Fs: IOHANNES D G HÆRE NORWEGIE DVX SCHL (dødningehoved)
Bs: ET HOLS STOR ET DIT C I O ET DELM - VIVE MEMOR LETHI samt 8 linier tekst: NATVS ...
17.2 22 543 2 taler sølv 1622 Fs: IOHANNES D G HÆRE NORWEGIE DVX SCHL (dødningehoved)
Bs: ET HOLS STOR ET DIT C I O ET DELM - VIVE MEMOR LETHI samt 8 linier tekst: NATVS ...
18 18 528 2 taler sølv 1622 Fs: IOHANNES D G HÆRES NORWEGIÆ DVX SCHL (portræt)
Bs: ET HOLS C I OL E DEL 622 (våbenskjold)
19 2 527 1 guldgylden guld 1619 Fs: IOHAN D G HÆRES NOR (portræt)
Bs: DVX SCHL E HOL C I O E D 1619 (våbenskjold)


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt