Daniel Jensen Adzer (1731-1808)

Medaillør under Frederik 5. og Christian 7. Studier i Paris under medaillør Jean du Vivier, senere studierejser til Paris og Rom. I 1788 udnævnt til hofmedaillør med embedsbolig på Charlottenborg. Adzer har også skåret møntstempler, således er rejsedaleren 1788 (Hede 25) hans værk.

Daniel Jensen Adzer anvendte initialerne DIA eller A.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt