Lars Emil Bruun (1852-1923)

En af de betydeligste danske storsamlere gennem tiderne. Med baggrund i en formue tjent som smørgrossist grundlagde L. E. Bruun datidens største private samling af danske mønter og medailler. Medstifter af Møntsamlerforeningen i Kjøbenhavn (senere omdøbt til Numismatisk Forening) i 1885, hvor han var næstformand i årene 1916-1921.

Testamentarisk bestemte Bruun, at hans danske samling i 100 år skulle tjene som reservesamling til Den kongelige Mønt- og Medaillesamling i København. Samlingen har indtil 2011 befundet sig på Frederiksborg Slot i Hillerød, men er herefter overflyttet til Nationalbanken i København.

Auktion over L. E. Bruuns samling
I 2024 benyttede Den kgl. Mønt- og Medaillesamling sig af en mulighed for at købe 7 mønter fra den del af Lars Emil Bruuns samling, som stammede fra Bille-Brahes samling. Salget af den resterende del af samlingen sker via Stack’s Bowers Galleries. Den første auktion forventes afholdt i fjerde kvartal 2024 i København. Hvor mange auktioner, der herefter skal bruges til afvikling af hele samlingen, vides endnu ikke.

 


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside