KLIK for forstørrelse!

Christian 10.
2 Kroner 1912, København

Forside: portræt Christian 10., bagside: portræt Frederik 8. Møntmester- og medaillørmærke VBP/AH. (Hede 3, Sieg 20)

Erindringsmønt i anledning af tronskiftet. Oplag 101.917 stk. Møntens to sider er drejet 180 grader i forhold til hinanden.

I anledning af tronskiftet. Frederik VIII døde 14. maj 1912. Møntens udprægning og udseende blev meddelt ved Bekendtgørelse nr. 254 af 14. november 1912 efter at kongen den 11. oktober samme år havde bifaldet, at der skulle præges en sådan mønt, hvilket alt meddeltes i Lov-Tidende A 1912 af 21. november. 30. januar 1913 og selve dagen indrykkkedes annoncer, der kundgjorde, at tronskifte-tokronerne den 6. februar 1913 kl. 3-7 eftermiddag kunne tilbyttes i Finanshovedkassen. Det kan så til evig tid diskuteres, om mønten, der først udkom i 1913, skal dateres 1912 eller 1913. Stemplerne var udført af Møntens undermedaillør Andreas Hansen. Det var hans første mønt. Forsidepræget med Christian Xís portræt anvendtes siden til 20 og 10 kroner af guld, 2 og 1 kroner 1915-16 af sølv samt noget malplaceret til fødselsdagstokronen 1930.

(Sømod, Jørgen: Nationalbankdirektør J. P. Wintherís køb... (se litteraturlisten))Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt