KLIK for forstørrelse!

Christian 10.
2 Kroner 1923, København

Forside: portræt Christian 10. og Dronning Alexandrine, bagside Danmarks våbenskjold. Møntmester- og medaillørmærke HCN/GJ (Hede 4, Sieg 21)

Erindringsmønt i anledning af Christian 10. og Dronning Alexandrines sølvbryllup. Oplag 203.357 eks. samt et antal ministereksemplarer.

I anledning af kongeparrets sølvbryllup torsdag den 26. april 1923. Tokronen fra 1923 var iøvrigt den første erindringsmønt den grønlandske befolkning fik mulighed for at erhverve. Af det samlede oplag foresloges videre 4.000 stykker sendt til Island. Dette virker så meget mere interessant, eftersom Island som en selvstændig stat i personalunion med Danmark året forinden i 1922 havde fået præget sine første egne mønter. Selvom ordet Danmark ikke findes anført på sølvbryllupsmønten, kan den ikke anses for en fælles dansk-islandsk mønt. Ordet Danmark fandtes heller ikke på guldbryllupsmønten fra 1892, som til en vis grad må have dannet forlæg. På møntens bagside findes som motiv udelukkende et kronet skjold med det danske rigsvåben visende tre kronede tungerækkende løver og ni hjerter. Iøvrigt er kongekronen yderst mærkværdig, idet den på ingen måde svarer til den normalt anvendte krone med forlæg i den bevarede kongekrone, der første gang anvendtes ved Christian Vís salving i 1671. Ej heller svarer den til den særlige islandske kongekrone, der blev anvendt efter Islands ophøjelse til kongerige. Stemplerne var udført af medaillør Gunnar Jensen.

(Sømod, Jørgen: Nationalbankdirektør J. P. Wintherís køb... (se litteraturlisten))Eksemplar fra Zincksamlingen:

Ministereksemplar
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt