Margrethe 2., 10 kroner 2005, København

Anden mønt i en serie 10-kroner præget i anledning af 200-året for H. C. Andersens fødsel.
Forside: portræt af Dronning Margrethe, bagside: havfrue

Bagsidens motiv er inspireret af eventyret Den lille Havfrue.

Alle tre mønter er gangbare og kan veksles til pålydende (!) i Nationalbanken. Redaktionen af Dansk Mønt skal ikke lægge skjul på, at vi finder ordningen besynderlig. Guld- og sølvmønter med en pålydende værdi på 10 kroner er absurd. Vi ser ingen grund til at forlade konceptet med 200-kroner som pålydende værdi - og hvad angår guldmønten, kunne et pålydende på 2000 kroner (2005 kroner er nok for poppet) være naturligt - det har Sverige praktiseret i adskillige år. Dybest set er der hverken for sølv- eller guldmønten tale om cirkulationsmønt, men hvis man ikke vil tage skridtet fuldt ud, og erkende, at det reelt set er medailler, man præger, bør man give mønterne en pålydende værdi, der ikke er helt hen i vejret.


Tilbage til Margrethe 2.
Tilbage til Dansk Mønt