Axel Ernst (1891-1964)

Advokat og numismatiker, en af 1900-tallets danske storsamlere. Skrev talrige artikler om dansk numismatik indledende med "To hidtil ubeskrevne 14-penninge fra 1524". Af hans betydningsfulde arbejder kan eksempelvis nævnes "Bidrag til Ribe Mønts Historie", "Norske Hvide fra Kong Hans", "Hanrejmønter" samt en afhandling om Dansk Numismatik ca. 1650-1800 (Numismatisk Forenings Medlemsblad bind X 1926-27). Endelig bør hans anmeldelser af Schous og Hedes kataloger nævnes. En bibliografi findes i Litteraturlisten.

Axel Ernst skænkede testamentarisk store dele af sin samling til offentlige museer, således modtog Den kongelige Mønt- og Medaillesamling i København mere end 10.000 stykker og også Fyns Stiftmuseum og Universitetets Myntkabinetet i Oslo blev betænkt. Resten solgtes på forskellige auktioner, hvis overskud dannede grundlaget for oprettelsen af Advokat Axel Ernsts og frøken Alfrida Ernsts Legat til fremme af numismatisk forskning i Danmark.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt