KLIK for forstørrelse!

Frederik 5.
3 Krone u.år (1746), København

Forside portręt Frederik 5., bagside portręt Christian 6. Randskrift: GIVE GUD TIL VERDENS ENDE, SLIGE LYS I NORDEN BRENDE

Slået i 500 eksemplarer i anledning af tronskiftet (Hede 28, Schou 3, Sieg 14)

"Da Kongen havde udladt sig med at ville eksercere sit Møntregale, vilde Kammeret foreslaa ham at udmønte 10,000 R. Kroner, deraf 2000 R. dobbelte, 13 Lod 6 Gren fine paa Marken fin 10 R. 38 2/3 ß, af lignende Slags som Kronerne i Anledning af Tronskiftet efter Christian V's Død med de 2 Kongers Portrætter. Kongen approberede Kammerets Indstilling den 7. Marts 1747, dog at der skulde møntes 1000 R. 3-dobbelte Kroner og 9000 R. Kroner, hvoraf 500 Stkr. dobbelte. De 3-dobbelte Kroner, hvortil Pierre His i Hamburg leverede for 1200 R. fine hartziske 2/3r, skulde have samme Lødighed som disse "nemlig ohngefær 15 Lod 16 Gren"."
(Wilcke)Eksemplar fra Zincksamlingen:

U. år (1746), Schou 3
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt