KLIK for forstørrelse!

Frederik 9.
10 øre, København

Forside: monogram, løv, bagside: værdiangivelseLitteratur:


Tilbage til Dansk Mønt