Vigtige fund af danske mønter

Nedenstående følger en oversigt over de vigtigste møntfund i Danmark. Som hovedregel er kun medtaget fund, der indeholder danske mønter - til gengæld er medtaget fund udenfor Danmark, hvis de indeholder danske mønter. Klik på figuren efter fundsted eller nedlæggelsestidspunkt, samt evt. for belysning af forskellige typer af fund.

 

 


Tilbage til Dansk Mønts forside