MB 38

  • Mansfeld-Bûllner 38: Erik Plovpenning (1241-1250); Slesvig
  • Hauberg: Erik Plovpenning (1241-1250); Slesvig 1
  • Kaaber: 07-14; Slesvig 1242
  • Sømod: JS 31; Erik Plovpenning (1241-1250); Slesvig. Senere henfører Sømod mønten til et jysk møntsted under Valdemar Sejr, se litteraturlisten.
  • Grinder-Hansen: Slesvig; 1241-50

 

 

 

 

Forrige Næste

 

 

"Typen er første gang beskrevet og afbildet i det fransksprogede katalog over C. J. Thomsens samling, hvor den er opført under “Monnaies de Scanie 1241-1319”, i afsnittet “Avant 1286 ?”. Det samme eksemplar blev gengivet på Ramus og Devegge (R&D) tavle XXIV III under overskriften “Biskoppelige" under afsnittet om Abels udmøntninger. Mønten kom til Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, hvor den blev typeeksemplaret i Haubergs beskrivelse: “Adv. Krone, hvorunder en hjerteformet Figur mellem to punkter. Rev. Kors, dannet af en Bispestav og et I; i hver vinkel et Punkt; omgivet af fire sammenstødende Buer af Perler.” Haubergs beskrivelse er en næsten direkte oversættelse af den franske tekst i Thomsens katalog, men han bytter om på for- og bagside i forhold til denne. Hauberg kendte tilsyneladende kun typen fra dette eksemplar, og han diskuterede den ikke nærmere, men indplacerede den i Slesvig under Erik Plovpenning og biskop Eskild, det vil sige 1244-1250 (Hbg. 1)."

Helle Horsnæs, se litteraturlisten

 


 

Litteratur:

 


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Plovpenning, Slesvig