MB 142

  • Mansfeld-Bûllner 142: Erik Klipping (1259-1286); Roskilde
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Roskilde 1
  • Kaaber: 52-03; Roskilde 1285
  • Sømod: D 218; Erik Klipping (1259-1286); Roskilde
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Roskilde

 

 

 

 

Forrige Næste

Endnu intet foto!

B: I Nykøbing Sjælland fundet findes et eksemplar hvor begge sider viser avers.


Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Roskilde