Tårnborg

"Tårnborg nævnes første gang ved navn i kongelevlisten i Valdemars Jordebog (fra første del af 1200-årene), dvs. blandt de godser, hvorfra regenten i sin egenskab af konge havde indtægterne, uden at det var hans private ejendom.

Borgen må dog være opført før, måske allerede i anden halvdel af 1100-tallet, samtidig med borgene i Nyborg og på Sprogø, for at beskytte overfarten over Storebælt mod venderne. Fra kongelige breve udstedt på Tårnborg ved vi, at de danske konger fra Kristoffer I (1254) og frem til Kristoffer II (1326) jævnligt besøgte borgen på deres rejser rundt i Danmark.

(...)

Men i 1981 tog chauffør Ole Bundgaard fat med sin metaldektor på markerne øst for Tårnborg kirke, (...) Middelalderlige metalgenstande af blandet karakter væltede frem af jorden."

Grinder-Hansen, Keld: "Hvor der handles, der spildes" - se litteraturlisten.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt