MB 169

  • Mansfeld-Bûllner 169: Erik Klipping (1259-1286); Roskilde
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Roskilde 18
  • Kaaber: -
  • Sømod: D 273; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Grinder-Hansen: 1290-1299; Roskilde

 

 

 

 

Forrige Næste

A

A

 

B med tre perler mellem alle korsarme som Hbg.A. 1834. Sømod har givet den eget nummer - D 273.

 


Illustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Roskilde