MB 168

  • Mansfeld-Bûllner 168: Erik Klipping (1259-1286); Roskilde
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Roskilde 18
  • Kaaber: 69-01; Roskilde 1295
  • Sømod: D 272; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Grinder-Hansen: 1290-1299; Roskilde

 

 

 

 

Forrige NæsteB

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):

B


Illustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Roskilde