MB 171

  • Mansfeld-Bûllner 171: Erik Klipping (1259-1286); Roskilde
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Roskilde 19
  • Kaaber: -
  • Sømod: D 478; 1290-1295; Hjelm
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Nørrejylland

 

 

 

 

Forrige Næste - Klipping Nørrejylland

HPH skriver ved denne: "Ægte sølv".

HPH skriver ved denne: "Kobber Hjælm".

Forskellen på denne MB 171 og den foregående MB 170 er der nogen uklarhed om. Det er en almindelig antagelse, at MB 170 sædvanligvis er slået på mindre blanketter end MB 171. Typetegningens manglende cirkel i stjernens midte på 170 har næppe noget på sig.

 


Illustration fra Ramus og Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Roskilde