MB 172

  • Mansfeld-Bûllner 172; Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland 1
  • Kaaber: 56-13; Svendborg 1287
  • Sømod: D 209; Erik Menved (1286-1319); Roskilde
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Nørrejylland

 

 

 

 

Forrige - Klipping Roskilde NæsteIllustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Nørrejylland