MB 186

  • Mansfeld-Bûllner 186; Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland 8
  • Kaaber: -
  • Sømod: D 211; Erik Klipping (1259-1286); Roskilde
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Nørrejylland
Kendetegn: En eller flere stjerner i korsvinklerne på revers

 

 

 

 

Forrige Næste

A

 

B med R og stjerne i korsvinklerne på revers.

 


B med R og stjerne i korsvinklerne på revers.

Solgt på Kaaberauktionen som MB 185

 


Illustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Nørrejylland