MB 187

  • Mansfeld-Bûllner 187; Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland 8
  • Kaaber: 49-08; Viborg 1283
  • Sømod: D 211; Erik Klipping (1259-1286); Roskilde
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Nørrejylland

 

 

 

 

Forrige Næste

Endnu intet foto!


Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Nørrejylland