Adelbyskatten

Hauberg anfører om dette fund:

"16) Adelby, Slesvig. 1839. Med Undtagelse af 2 Typer med 28 Stkr. af Erik Menveds sjællandske Mynt indeholder Fundet kun vestlige Mynttyper, deriblandt 2 fra Christopher I. Den slesvigske Mynt er overveiende tilstede, 21 Typer med 389 Stkr. fra Erik Glipping og 6 Typer med 833 Stkr. fra Erik Menved. Resten er jydske Mynter, dels fra Ribe, dels fra Nørrejylland. Fundet indeholdt 10 ukjendte Typer; cfr. Myntrækker: Erik Glipping, Ribe Nr. 5, 6, 21; Slesvig Nr. 6, 17, 20, 24; Erik Menved, Slesvig Nr. 3, 5, 6. Det er af stor Betydning ved Ordningen af Erik Glippings og de ældste af Erik Menveds slesvigske Mynttyper, og det faar en forøget Interesse ved det senere Grarup Fund, der danner ligesom en Fortsættelse af dette. De to Fund have 15 Typer tilfælles. Fundet er blevet nedlagt omtrent 1293 i en paa Marken nogle Fod dybt nedgravet Lerkrukke. Det indsendtes, men ikke fuldstændigt, til den kgl. Mynt- og Medaillesamling i Kbhvn."

Christian Jürgensen Thomsen lader mønterne afbilde på to tavler i sin behandling af fundet:


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt