Grarupskatten

Hauberg anfører om dette fund:

"42) Grarup, Nordslesvig. 1863. Dette rige Fund indeholder 106 Typer med 5153 Stkr. danske Mynter foruden 992 Stkr. forslidte og utydelige, samt 2 norske, fra Erik Præstehader (1280-1299) og fra Hakon V (1299-1319). Det er af stor Betydning for Ordningen af Slesvigs og Ribes Myntrækker, da det danner en Fortsættelse af det ældre Adelby F., med hvilket det har 15 Typer tilfælles. Af Slesvigs Mynt, som er talrigst tilstede, findes fra Erik Menved 23 Typer med 1947 Stkr. og fra Tidsrummet efter 1319 og indtil Fundets Nedlægning, omtrent 1333, 12 Typer med 1571 Stkr. Af Ribe Mynt findes Erik Menveds 21 Typer med 438 Stkr. og fra den følgende Periode 5 Typer med 697 Stkr. I Modsætning til de tidligere, lidt ældre vestlige Fund er sjællandsk Mynt ikke stærkt repræsenteret her; fra Erik Menved kun 5 Typer med 250 Stkr. og ingen fra Christopher II. Fra Erik Glipping forekomme nogle faa Mynter. 5 Typer vare ukjendte; cfr. Myntrækker: Erik Glipping, Jylland Nr. 3; Ribe Nr. 23; Slesvig Nr. 4; Erik Menved, Jylland Nr. 17; Christopher II, Skaane Nr. 10. Fundet har mange Berøringspunkter med andre Fund, navnlig med det noget ældre Spørring F., med hvilket det har 30 Typer fælles og med det næsten samtidige Fohl F. ved 40 fælles Typer. Mynterne vare nedlagte i en Lerkrukke."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) sætter nedlæggelsestidspunktet til ca. 1330-1335.

Jørgen Sømod har udarbejdet nedenstående rettelsesliste til angivelserne i Danmarks middelalderlige skattefund:

"Grarup, DMS 171

Redaktionen af DMS har ikke fundet det fornødent af afbilde den fra fundet unike mønt MB 508. Der afbildes nemlig fra fundet kun en eneste mønt, MB 460, som i billedteksten fejlagtig angives med løbenummer 689, mens den i katalogiseringen har løbenummer 695."


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt