MB 254

  • Mansfeld-Bûllner 254; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Slesvig 3
  • Kaaber: 59-14; Slesvig 1295
  • Sømod: D 378; Erik Menved (1286-1319); Ribe
  • Grinder-Hansen: 1290-1299; Slesvig

 

 

 

 

Forrige Næste

De eksemplarer, vi kender, har alle revers som her vist:

og ikke som Haubergs og MBs typetegninger.

 

 

 

 

 

 

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):

 


Illustration fra Hauberg

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Klipping, Slesvig