MB 265

  • Mansfeld-Bûllner 265; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Slesvig 12
  • Kaaber: 59-01; Roskilde 1289
  • Sømod: D 283; Erik Klipping (1259-1286); Slesvig
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Roskilde

 

 

 

 

Forrige Næste

Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):


Det er foreslået at V på avers rettelig skal læses som A, hvilket ville sætte mønten i tæt forbindelse med efterfølgende fire MB numre!


Illustration fra Thomsen: Adelby

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Slesvig