MB 297

Forrige Næste

Kendetegn: Perler mellem korsarmene inden for cirklen på revers.B Med 5 ribber i risten på avers.

 


Illustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Menved, Lund