MB 298

Forrige Næste

Kendetegn: Korset på revers stikker ikke uden for cirklen.

Endnu intet foto.

Eksempel fra Kaabers samling er solgt på Kaaberauktionen som MB 298 - vi ser den som MB 297B (Tegning S. Aagaard):


Illustration fra Beskrivelsen af 1791

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Menved, Lund