Hemselyngeskatten, Halland

Hauberg anfører om dette vigtige fund:

"40) Hemselynge, Abild Sogn, Halland. 1820. Dette ualmindelig rige Fund af ialt 9413 Mynter indeholder 87 forskjellige danske Typer, hvoraf en fra Christopher I havde en Alder af c. 70 Aar paa det Tidspunkt, da,, Fundet nedlagdes, omtrent 1329. De ældre bedre Mynter ere forholdsvis meget talrigt tilstede, da man har foretrukket disse fremfor de senere og ringere, som forefindes i mindre Antal. Fundet har en udpræget skaansk Karakter; det indeholder af Erik Glippings Mynter fra Lund 11 Typer med 817 Stkr.. og af Erik Menveds 22 Typer med 7702 Stkr. Fra Christopher II derimod er der kun faa skaanske Mynter tilstede. Fra de forskjellige Myntsteder udenfor Skaane findes der endvidere Mynter fra Erik Glipping, Erik Menved og nogle faa fra Christopher II. Over 600 Mynter ere forslidte og umulige at bestemme. Af fremmede Mynter findes 210 Stkr. ældre, dels engelske, dels nederlandske., Fundet indkom til den kongelige Myntsamling i Stockholm og findes beskrevet der. Det er af største Betydning for Ordningen af den skaanske Myntrække."

Imidlertid må det understreges, at Haubergs datering ikke kan holde. Således sætter den moderne forskning nedlæggelsestidspunktet til ca. 1300.

Fundet skal deles i 2, nemlig et skattefund, nedlagt omkring 1298 og en møntsamling nedlagt omkring 1333. Møntsamlingen - Danmarks ældste dokumenterede møntsamling - består af en typesamling af forskellige borgerkrigsmønter; dette var erkendt allerede i 1820, men de to fund blev blandet sammen og af uransalige grunde har ingen andre hidtil skilt dem ad igen.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt