Hvidøreskatten

Hauberg anfører om dette fund:

"18) Hvidøre, Sokkelunds Herred, Sjælland. 1778. Fundet bestaar, med Undtagelse af en enkelt sjællandsk Mynt fra Erik Menved, udelukkende af skaansk Mynt, hvoraf 9 Typer med 1111 Stkr. ere fra Erik Menved og desuden af 11 dels uoplyste, dels nordtyske Brakteater. Fundet, hvis yngste Mynt maa sættes til omtrent 1297, er af væsentlig Betydning for Ordningen af den skaanske Myntrække."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) daterer mere forsigtigt fundet til ca. 1290-1300, Sømod derimod til netop 1290.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt