MB 431

  • Mansfeld-Bûllner 431; Erik Menved (1286-1319); Nørrejylland
  • Hauberg: Erik Menved (1286-1319); Nørrejylland 6
  • Kaaber: 66-06; Ribe 1292
  • Sømod: D 479; Marsk Stig Andersen (1290-1295); Hjelm
  • Grinder-Hansen: 1290-1299; Nørrejylland

 

 

 

Forrige Næste

Vi har ikke set eksemplarer, der uafviseligt ikke har perler i alle fire korsvinkler.
Både MBs typetegning og Ramus og Devegges tegning må nok anses for ufuldstændige.

Lilje og kors findes i både kraftige og spinkle udgaver.


Om de to ovenstående skriver HPH: Sølvholdige - kongens mønt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Illustration fra Ramus og Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønts forside
Tilbage til Erik Menved, Nørrejylland