Christian Ramus (1765-1832)

1786 Cand. theol., 1799 ansat på Møntkabinettet i København, 1801 inspektør og 1821 direktør sammesteds. Ramus var således inspektør for samlingerne, da de fra 1802 for første gang blev offentligt tilgængelige.

Hans navn er tæt forbundet med en beskrivelse af danske middelaldermønter, som han i 1821 begyndte med Ole Devegge. Værket blev aldrig fuldført. I 1867 udsendtes de indtil da færdigtrykte 47 tavler og 136 siders tekst til en række biblioteker, mens resten af oplaget tilintetgjordes (!).

I nyere tid har Ramus/Devegges illustrationer af mønterne fra borgerkrigsperioden fundet anvendelse i Jørgen Sømods Afbildinger af samtlige hidtil kendte danske mønter fra tidsrummet 1241-1377 (2000).


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt