Danmarks officielle Pengesedler 1713-1983 - Fortsat

Noter:

I noterne er anvendt følgende forkortelser:

 

Fortsættes


Tilbage til Danmarks Pengesedler
Tilbage til Dansk Mønt