Frederik 4.
6 Mark 1704, København

1704, København. Forside: portræt, bagside: norske løve (Hede 38, Schou 8-10, Sieg hhv. 23.1 og 23.2).

Indskrift: MOD · TROSKAB · DAPPERHED · OG HVAD DER GIVER AERE DEN HEELE VERDEN KAND · BLANT NORSKE KLIPPER LÆRE ·

Kaldet Rejsedaler.

Slået i anledning af kongens rejse til Norge i 1704. Det var i øvrigt under denne rejse, at en ung Peder Wessel, den senere Tordenskiold, for første gang så sin konge, da denne gæstede hans hjemby Trondhjem. En sejlivet myte (?) vil vide, at Peder, der allerede da havde ambitioner om at drive det til noget i hans majestæts flåde, herefter stak af hjemmefra og fulgte med kongens skibe til København.Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede 38

1704, Schou 9
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt