Erik af Pommern
Kobbersterling, Næstved, ca. 1422

Forside: kronet . Omskrift (varianter af):

Bagside: kors med kløver (møntmærke for Næstved) i den ene korsvinkel. Omskrift (varianter af):

( = I Herrens navn). Det lød jo meget fromt, således at udsende mønten i Guds i stedet for i kongens navn - især da disse kobbersterlinge afløste de bedre mønter af sølv.

(Galster 7, Fritze Lindahl 42-49)


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside